ORDNINGSVAKTER

ORDNINGSVAKTER

Ordningsvakter är förordnade av Polismyndigheten och har vissa polisiära befogenheter. De har lagstöd i bland annat Polislagen, lagen (1980:578) om ordningsvakter och i Polismyndighetens föreskrifter (PMFS/FAP), och de måste bära handfängsel och batong när de är i tjänst. 

Även om ordningsvakternas primära funktion är ordningshållning är de också en del av servicefunktionen. Förutom att gästerna ska känna sig välkomna handlar det om att konflikthantera genom att visa sig vara serviceinriktad. Service = konflikthantering. Alla våra ordningsvakter har fått anställning hos oss, inte för att de är duktiga på fysiska konfrontationer, utan för att de är ödmjuka, trevliga, verbala, service-minded och för att de aldrig låter personlig prestige komma i vägen för ett korrekt utfört arbete.