stationär bevakning, byggbevakning & butikskontrollanter

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande rådet, har inbrottsstölder på byggarbetsplatser ökat med 56 % sedan 2013, detta trots allt mer omfattande dna-märkning, larmbevakning, kameraövervakning, olika låsskyddslösningar och andra former av skalskydd. Det enda riktigt effektiva skyddet mot stölder på byggarbetsplatser har visat sig vara stationära väktare som är på plats hela tiden och utför kontinuerlig bevakning. Sådan bevakning har mest en förebyggande effekt men även vid ett eventuellt inbrottsförsök kan väktaren kontakta polisen innan försöket ens påbörjats. Det kan förebygga skador på er egendom och bland annat låta er slippa eventuella höga självrisker till försäkringsbolagen. Av erfarenhet vet vi på Secolution AB att detta är det säkraste konceptet och det är därför vi inte erbjuder ronderande bevakning, där en väktare gör någon enstaka snabbrond per natt på ett objekt. Vi erbjuder bara det vi tror på, det vi vet fungerar – stationär bevakning. 

Andra situationer där stationär bevakning kan bli aktuell är vid bevakning av annan värdefull egendom, såsom till exempel vid mässor eller utställningar eller liknande, vid bevakning av event-tält och lokaler som rustats för fest och vid bevakning av hantverkare.

Butiksstölder är ett annat stort samhällsproblem. Enligt Svenskt Näringslivs rapport Brottslighetens kostnader 2022 uppgår de totala kostnaderna för ringa stöld, som är den vanligaste typen av stöld i butiker, till drygt 4 miljarder kronor per år. Det kanske bästa sättet att stävja denna brottslighet är att ha butikskontrollanter som jobbar i butiken mot potentiella tjuvar genom att spana på dem och ingripa mot dem om de begår brott. Vår erfarenhet är att ryktet sprids ganska snabbt om att en butik har duktiga butikskontrollanter och detta har då en kraftigt förebyggande effekt. Butikskontrollanter jobbar oftast inte i uniform, utan i civila kläder, eftersom de vill vara så diskreta som möjligt och undgå att bli sedda av de som är på väg att stjäla något från butiken. Butikskontrollanter går en särskild utbildning och godkänns av Länsstyrelsen för att ha behörighet att jobba med sitt yrke.